polityka prywatności

Polityka prywatności strony lokomotywa.pl

Preambuła

Sp. z o. o. Lokomotywa.pl z siedzibą w Olsztynie, zwana dalej Operatorem, jako właściciel serwisu www.lokomotywa.pl (zwanego dalej Serwisem) darzy swoich Użytkowników wielkim szacunkiem i przykłada ogromną wagę do respektowania przysługujących im praw, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności jako jednego z podstawowych praw każdego człowieka. Z tego powodu Operator gromadzi minimum informacji pomagających mu lepiej zrozumieć potrzeby Użytkowników i bezustannie dostosowywać funkcjonalność i ergonomię Serwisu do wciąż zmieniających się oczekiwań. Między innymi w tym celu Operator zbiera i przetwarza niezbędne dane (w tym osobowe) Użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu dokładne wyjaśnienia zasad lub mechanizmów stosowanych podczas gromadzenia i przetwarzania danych Użytkowników.


Operator zbiera dane osobowe i inne dane nieposiadające takiego przymiotu. Zbieranie odbywa się, w zależności od rodzaju danych, z inicjatywy Użytkownika lub automatycznie.

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu, każdy Użytkownik zgadza się na zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.


§ 1. Dane zbierane podczas rejestracji

1.1 Aby Użytkownik mógł skorzystać z pełnej funkcjonalności Serwisu, musi się zarejestrować. Podczas rejestracji Użytkownik jest proszony o podanie swoich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, nazwy reprezentowanej firmy, numeru telefonu, adresu e-mail oraz o podanie danych nie noszących znamion danych osobowych (login i hasło), które jednak również są objęte niniejszą Polityką.

1.2 Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie nie jest obowiązkowe (jest dobrowolne), ale jest konieczne do świadczenia przez Operatora wszystkich usług w ramach funkcjonowania Serwisu.

1.3 Dane osobowe przetwarzane są przez Operatora (będącego jednocześnie administratorem danych osobowych) dla celów i w sposób podany w treści oświadczenia w przedmiocie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Każdy Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. W w/w sprawach Użytkownik powinien zwrócić się do Operatora, na drodze elektronicznej bądź tradycyjnej.


§ 2. Dane zbierane automatycznie

2.1 Podczas wizyty Użytkownika w Serwisie, automatycznie zbierane są dane dotyczące tej wizyty, np. adres IP Użytkownika, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

2.2 Dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby Użytkownika.


§ 3. Dane zbierane podczas kontaktu z Serwisem

3.1. Gdy Użytkownik kontaktuje się z Operatorem celem dokonania danych czynności za pomocą strony internetowej lub poczty e-mail, Operator wymaga podania danych w postaci adresu e-mail, numeru telefonu lub nazwy firmy celem potwierdzenia tożsamości Użytkownika i możliwości kontaktu zwrotnego.

3.2. Dotyczy to tych samych danych osobowych, które wcześniej Użytkownik podał, i na których przetwarzanie wyraził zgodę.

3.3. Dane zbierane w trakcie korzystania przez Użytkownika z Serwisu wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia mu dostępu do pełnych informacji o Operatorze i plików będących jego własnością.


3.4 Ponowne podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które Użytkownika interesują.


§ 4. Wykorzystywanie danych

4.1. Dane osobowe, które Użytkownik podał, i na których przetwarzanie wyraził zgodę, są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakie obejmowała dana zgoda.

4.2. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników w Serwisie lub też do zbierania danych demograficznych i statystycznych o Użytkownikach Serwisu.

4.3. W przypadku naruszenia Regulaminu Serwisu połączonego z naruszeniem prawa, a także bez takiego naruszenia, lecz na podstawie innych przepisów, Operator udostępnia dane Użytkownika, także osobowe, organom wymiaru sprawiedliwości.


§ 5. Pliki cookies

5.1. Pliki cookies („ciasteczka”) to krótkie informacje, które Serwis zapisuje na dysku komputera Użytkownika. Pliki cookies służą do rozpoznawania potrzeb Użytkowników (ale nie samych Użytkowników) oraz sporządzania statystyk i raportów odwiedzin Serwisu. Wszystko to służy ciągłemu ulepszaniu usług Serwisu.


§ 6. Zmiany Polityki Prywatności

6.1. Oferta Serwisu będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości Operator może wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności.


6.2. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie pojawiała się w Serwisie wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia jej umieszczenia.


6.3. Korzystanie z Serwisu po wejściu w życie zmian oznacza ich akceptację.


§ 7. Informacje końcowe

7.1. Zaznaczając pole akceptacji regulaminu przy rejestracji w Serwisie, Użytkownik zgadza się na powyższe w myśl Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. oraz Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.


7.2. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, Użytkownik proszony jest o kontakt z Operatorem za pomocą formularza kontaktowego.

Olsztyn, 1.12.2014 r.