Osoby prywatne

 

W spiralę długów, z których nie sposób się wydźwignąć, może wpaść każdy. Jednak nie można się załamywać, ponieważ nawet z najgorszej sytuacji istnieje wyjście. Lokomotywa to zespół ekspertów – prawników i doradców finansowych – którzy pomagają osobom zadłużonym rozwiązać ich finansowe problemy i rozpocząć życie na nowo. Pomożemy Ci sprawnie i dyskretnie przejść przez proces uzyskania upadłości konsumenckiej, dzięki czemu Twoje długi zostaną umorzone, a Ty będziesz mógł znów spać spokojnie.

Dzięki nowelizacji ustawy o upadłości konsumenckiej, która wejdzie w życie 1 stycznia 2015 roku, procedura umorzenia długów będzie znacznie prostsza i dostępna dla większej liczby zadłużonych. Wniosek będzie mógł złożyć każdy niewypłacalny konsument, nawet gdy posiada tylko jeden dług. Zmniejszą się też koszty samego wniosku z 200-300 zł do 30 zł. Oznacza to, że wiele osób zyska szansę na naprawienie finansowych błędów i normalne życie.

 

 

Oferujemy:

1. Pomoc w skompletowaniu pełnej dokumentacji

2. Wypełnienie i złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

3. Reprezentowanie dłużnika przed sądem

4. Wsparcie w całym procesie wnioskowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Z nami nie musisz obawiać się, że pogubisz się w zawiłościach prawnych i sądowych. Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twoich problemów, abyś na nowo mógł cieszyć się życiem.

 

 

Podstawa prawna:

Działalność Lokomotywy jest oparta o nowelizację ustawy z 2009 roku o prawie upadłościowym i naprawczym, która weszła w życie 1 stycznia 2015 roku. Ustawa we wcześniejszym kształcie była bardzo restrykcyjna, przez co niewiele osób korzystało z prawa do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Proces ogłaszania upadłości majątkowej po zmianach w ustawie będzie prostszy i mniej rygorystyczny.

 

Najważniejsze założenia ustawy po nowelizacji:

  • dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
  • wniosek o upadłość konsumencką może złożyć dłużnik, który nie doprowadził się do niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa
  • w przypadku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa
  • plan spłaty wierzycieli został skrócony z 5 do 3 lat
  • jeżeli w skład masy upadłości wchodzi nieruchomość, w której zamieszkuje upadły, a konieczne jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, z sumy uzyskanej z jego sprzedaży wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od 12 do 24 miesięcy
  • sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli